od zadání k odevzdání hotové práce

Jak se to
u nás vyvíjí?

Děláme to, co nám jde

80 % našeho času pracujeme na tom, co nás baví. Úkoly si rozdělujeme podle preferencí a nikoho do ničeho nenutíme.

Odklepneme jen to, co dává smysl

Úkoly zhodnocujeme. Každý člen týmu má možnost říct svůj názor a posoudit zadání. Je-li úkol nesrozumitelný nebo nám nedává smysl na něm pracovat, vracíme ho zadavateli

Všichni za jednoho, jeden za všechny

V průběhu práce se kdykoliv můžeš obrátit na své kolegy, aby ti pomohli nebo přispěli dobrou radou. Společně se také snažíme odchytit případné chyby a nedostatky.

ZADÁNÍ

Zadání na IT směřují z různých oddělení Pošty bez hranic. Všechny úkoly jsou pak centralizovány u product ownera, který je zpracuje a napíše srozumitelné zadání.

ZHODNOCENÍ

Kriticky zhodnotíme, zamyslíme se nad možnými řešeními a ohodnotíme časovou náročnost

BACKLOG

Ze seznamu všech schválených požadavků si každý vybere ten, který chce a který ho bude bavit.

VÝVOJ

Práce na požadavku je průběžně konzultována s product ownerem.

CODE REVIEW

Společně testujeme, kontrolujeme bugy a zjišťujeme, zda jsou všechny požadavky splněny.

ODEVZDÁNÍ

Splněný požadavek předává product owner zadavateli ke schválení.